Den här sidans innehåll kommer från region Skåne. Välj Skåne som din region här eller välj en annan region här.

Obligatoriska moment och intyg

Skåne

Under ett läsår får eleverna driva egna företag, med verkliga varor och tjänster, de går igenom ett företags livscykel, från start, till drift och avveckling och på så sätt får de unik erfarenhet och kunskap om företagande.

Utbildningen UF-företagande bygger på att eleven genomför totalt åtta moment,  fem obligatoriska och tre valbara tilläggsmoment. De fem obligatoriska momenten är krav från Ung Företagsamhet och det är läraren som väljer tilläggsmomenten som passar just sina elever bäst. 

De obligatoriska momenten är:

- Fullständig registrering på vår hemsida

- Skriva en affärsplan

- Ha minst två säljtillfällen

- Ha minst en personlig träff med sin rådgivare

- Skriva en årsredovisning

Exempel på tilläggsmoment 

Använda kreativitetsövningar inom företaget
Arbetat i bokföringsprogram
Delta på mässeminarium
Digital marknadsföring
Fler säljtillfällen
Fördjupningsarbete
Genomfört ekonomutbildningen Smart företagande
Halvårsavstämning
Muntligt framträdande
Produktutveckling, Design och Produktion
Räkna med lön
Räkna med moms
Skapa bolagsordning
Skapa kvalitetsplan
Skapa logotyp
Skapa marknadsföringskampanj
Skapa miljöplan
Skapa reklamfilm
Skapa säljplan
Skapa visitkort
Skapa webbplats
Skicka ut pressrelease
Säkerhetsanalys
Teambuilding för företaget
UF-företag med programanknytning
Utbilda säljkåren
Utökad årsredovisning
Utveckla affärsplan
Utvecklingssamtal inom företaget

När alla moment är genomförda och läraren har rapporterat in ett betyg till Ung Företagsamhet får UF-företagarna ett intyg av Ung Företagsamhet. Intyget är ett kvitto på väl genomfört UF-år och en merit inför kommande arbeten och vidare studier.