Den här sidans innehåll kommer från region Skåne. Välj Skåne som din region här eller välj en annan region här.

Utbildningar

Här har vi samlat de grund- och fortbildningar som vi erbjuder lärare.

Skåne

För er som inte kan vänta har vi en "nyhet" DIGITAL GRUNDUTBILDNiNG som är minst lika bra som vår fysiska så tveka inte att göra den. (Tidsåtgång: ca 6h sen blir du behörig UF-coach)

Registrera dig här sen är det bara att STARTA

 

HÖSTEN 2018

AUGUSTI

28/8 Grundutbildning i UF-företagande (Steg1) för lärare, Malmö.

30/8 Skypemöte för UF-lärare med UF-kontoret : UF-året + Viktiga datum och Deadlines 15.00-15.30  Anmälan sker här: (Möjlighet att ställa frågor, avsatt tid till 16.00) 

Skypegenomgang.pdf

 

SEPTEMBER

6/9 Ekonomiutbildning i UF-företagande (Steg 2) för lärare. 

13/9 Grundutbildning i UF-företagande (Steg 1) för lärare, Malmö. Inbjudan i sin helhet.

25/9 Nätverksträff för lärare på Teknikprogrammet. 

OKTOBER

10/10 Nätverksträff för lärare på Yrkesprogrammen.

NOVEMBER

8/11 10.00 Webinarium med Paul Persson på Nordic Försäkring

14/11 13.00 Webinarium med Paul Persson på Nordic Försäkring

20/11 14.00 Webinarium med Paul Persson på Nordic Försäkring

 

VÅREN 2019

MAJ

2/5 Grundutbildning i UF-företagande (Steg 1) för lärare, Malmö. 

6-7/5 Nationell lärarkonferens, Stockholm. Läs mer här.

9/5 Caseutbildning i UF-företagandet (Steg 3) för rutinerade UF-lärare, Malmö.