Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Tre lärare berättar om det bästa med UF-företagande

Hör Teresa undervisande på språkintroduktionsprogrammet, Jarmo på Hotell- och restaurangprogrammet och Klara som har en samordnande funktion berätta om sina tankar kring UF-företagande.

Stockholm

Vad är det bästa med UF-företagande?

Teresa Stråberg, andra året som UF-lärare på Väsby Nya Gymnasium

- Första året handledde jag språkintroduktionseleverna, det var en spännande start och en bra möjlighet för eleverna. Det bästa är att få följa eleverna i en process som är så utvecklande. Att gå från idé till att skapa något eget, se dem prata om något de tror på men framförallt se dem växa som personer. 

Jarmo Kovanen, 6e årets som UF-lärare på Stockholms Hotell- och restaurangskola

- UF-företagande får eleverna att mogna, bli mer ansvarstagande och självständiga. Jag har själv drivit eget företag och ser UF-företagande som en chans för eleverna att få göra fel nu så de kan lära av misstagen. Förutom att de får lära sig om lagar och regler får de öva på samarbete och självinsikt. Det bästa är nog att se dem reflektera över sina insikter i slutet av året. 

Klara Lundin, bitr rektor och första året som handledare i UF-företagande med samordnande funktion på Bromma gymnasium

 - Det bästa vet jag inte ännu men ledord för mig är samarbete, projektledning och lösningsorientering. Jag ser också UF-företagande som en öppning för att mötas över gränserna. Ett naturligt sätt att arbeta med integration på skolan. UF-företagande blir ett sätt för mig att arbeta med att ge eleverna ”Life skills”.

Är du intresserad av att bli UF-lärare? Ta kontakt med oss på Ung Företagsamhet i Stockholmsregionen. 

 

​Mer om entreprenörskap
Ämnet Entreprenörskap är tvärvetenskapligt, och undervisningen ska enligt Skolverket bedrivas i projektform med innehåll från andra ämnesområden. UF-företagande kommer således naturligt in som en välbeprövad metod som passar på alla program. För många elever blir det praktiska arbetet med UF-företaget ett välkommet sätt att få direkt användning av sina teoretiska kunskaper. För elever på de yrkesförberedande programmen, en metod att utvecklas med sina yrkeskunskaper.

Ung Företagsamhet erbjuder även seminarier löpande under året, vilka följer UF-årets faser. 

Sidansvarig: Aylin Dagdelen
Uppdaterad: 2019-02-25