Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Svea Ekonomi om att skriva affärsplan

Affärsplanen är ett obligatoriskt moment för alla UF-företag, men framförallt är det en övning i planera, strukturera och räkna på sina idéer. I denna text hittar du som UF-lärare tips på hur du kan förmedla vad som är syftet med affärsplanen samt vad UF-företagarna bör fokusera på.

Stockholm

Under höstens lärarseminarium på temat affärplan, föreläste Erik Laaksonen och Joakim Flink från Svea Ekonomi. De berättade om att de hjälper företag och personer att växa, och delade givmilt med sig av sina bästa tips till att skriva en affärsplan. Svea Ekonomi var också tävlingsvärd för Årets Affärsplan i Stockholm 2018/2019. 

Här följer en sammanfattning av deras tankar bakom affärsplanens syfte, samt tips och råd.
Länk till Svea Ekonomi bildspel från seminariet finns här:  

affarsplan_med_svea_ekonomi_seminarium_la18_19_.pdf

Affärsplanen ger mod, och är grunden till att kunna sälja.
Med hjälp av en bra affärsplan kommer försäljningen i UF-företaget gå mycket lättare. Har UF-företagen en genomarbetad idé kring verksamhetens olika delar kommer det också bli lättare att faktiskt få ut produkten/tjänsten på marknaden. Har man gjort arbetet innan man möter en kund, möter man kunden med en större självsäkerhet och dessutom går man sannolikt till rätt typ av kund med rätt säljargument. 

Så kan kriterinerna användas.
Kriterierna för Årets Affärsplan kan användas som ett checklista för UF-företagets planeringsarbete. Många börjar skriva affärsplanen och stämmer i slutet av att de fick med alla grundläggande moment, men vi uppmanar dem att göra det i rätt ordning. Utgå från kriterierna och bocka av att hela grunden är med, jobba därefter med att finslipa och lägga till detaljer. 

Tilltalande profil
Det är av vikt att profilera sig redan i affärsplan, det sätter en ribba och tydlighet i hela företaget. Genom att lägga lite extra kärlek på det visuella så har UF-företaget ökat sina chanser att göra intryck, och dessutom kan detta bli ett början på en grafisk profil som kan följa hela UF-året.

Tydlig ekonomisk plan
Visa på ett sunt affärstänk. Att ge bort pengar som en ekonomisk plan är inte det juryn jublar över. De vill se en ekonomisk hållbarhet och en tydlighet i varför man gör som man gör. Dessa tankar föregås av att många UF-företag har sålt produkter som exempelvis är direkt dåliga för miljön, men skänker en del av vinsten till ett hållbarhetsprojekt. Att i stället skapa en affärsidé som är bra för miljön OCH går att tjäna pengar, är något som juryn går igång på. 

Vad är UF-företagets "varför"?
Att ställa sig frågan "Varför finns vi?" är grundläggande och behöver vara tydligt både för kunden och för UF-företaget i sig. Vet man varför man finns så är det lättare att sälja. Det finns en korrelation mellan att veta sitt "varför" och få ett bra, utvecklade UF-år. 

Gör diskussionövningar kring frågan "Varför gör vi ens det här som vi planerar?" samt "Vad vill jag bidra med?" 

1. Se det som en lök med flera skal. Längst in finns why?, sen how? och sen what? Ofta vet man det yttersta lagret av löken och sen kan man arbeta sig inåt. 

2. Fråga "varför, varför, varför?"

3. Vid donationer. Varför vill vi donera? Kan vi göra något för att istället vara en del av lösningen till problemet?

4. Vad är mitt personliga varför? Känner jag så, känner förmodligen fler så. 

5. Vad är kopplingen mellan produkten och UF-företagets ändamål? 

Välgörenhet är bra, men det är inte en ekonomisk plan. Använd inte donationen som första säljargument utan tänk längre. Ex. Energidrycksföretaget Norr som säljer sportdryck enligt mottot "Rehydrate the world" och donerar ”en för en” där de för varje såld flaska donerar en flaska vatten till insatser i Afrika. Där stämmer mottot och ändamålet ihop med donationen. 

Tre saker att tänka på:

  • Struktur: Läsaren vill veta rätt information i rätt ordning för att hitta det hen söker.
  • Tydlighet: Säg det ni menar! (denna är svår) Håll er till det ni kommer göra under UF-året, inte alla visioner framåt (lägg inte krutet på vad som komma skall utan det ni faktiskt ska göra som UF-företag)
  • Lägg lite extra kärlek på det visuella: Bra tillfälle att göra intryck! Kommunicera det ni vill säga fast med visuella medel. Känns det bra kommer juryn sannolikt att se det UF-företagarna ser. 

Avslutande tips till UF-lärare

- Att ha drivit UF-företag har ett värde, om du  har fått eleverna att tänka på och veta varför de drivit sitt UF-företag har det ett ännu högre värde.

- Ställ motfrågor i alla steg för att sätta igång tankarna och få eleverna att lösa och hitta sina problem.

- Angående Affärsidé och ekonomisk plan - Här ska man hålla sig tydlig och ganska formell. Fokus här är att det ska vara korrekt. 

- Angående Vision – Här kan UF-företag verkligen visa upp sig, vara roliga och coola. 

Erbjudande från Svea Ekonomi:
Drömmen om ett eget liv! ”Ungdomar och pengar” på sveaekonomi.se

Deadline för att tävla i Årets Affärsplan i Stockholm är 14 november.