Entreprenuriall Skills Pass

Entreprenuriall Skills Pass, ESP, är en internationell certifiering för dig som är UF-företagare.

Sverige


En ESP-certifiering genomförs i tre steg:

Steg 1. Processutbildningen UF-företagande. Genom att arbeta i grupp och under vägledning av lärare och rådgivare från näringslivet startar och driver du som elev ett UF-företag.

Steg 2. Självskattning. Genom en självskattning som genomförs i början och slutet av UF-året får du möjlighet att reflektera över dina egna entreprenöriella kompetenser. Självskattningen mäter initiativförmåga, kreativitet, uthållighet, problemlösningsförmåga, självförtroende, initiativförmåga, ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Steg 3. Ett online-test. Efter slutfört UF-år och deltagande i självskattningen kan du delta i ett online-test som mäter kunskaper i företagande och företagsekonomi. Blir du godkänd tilldelas du ett internationellt gångbart ESP-certifikat.

Under läsåret 18/19 genomför Ung Företagsamhet i Sverige en nationell pilot av ESP. Om din skola deltar i piloten får du information av din lärare. Vill du veta mer om certifieringen kan du läsa här.