Gymnasium

Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan. Vårt läromedel och vår utbildning på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

Bli UF-lärare idag

Gör vår digitala grundutbildning idag, handled UF-elever i höst. Registrera dig som UF-lärare och kör igång. Välkommen till Ung Företagsamhet!

https://ungforetagsamhet.se/bli_uf_larare

ESP

Entreprenurial Skills Pass - Läs mer om ESP här.

ESP

Köp läromedel för UF-företagande här

Är du UF-lärare? Köp vårt läromedel för UF-företagare och tillhörande lärarhandledning.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/mitt-uf-foretag.-entreprenorskap-pa-rikti...

Att starta ett UF-företag

UF-företagande betyder att du under ett år i gymnasiet startar, driver och avvecklar ett företag som en del av dina studier. Testa du med.

Starta UF-företag