Den här sidans innehåll kommer från region Halland. Välj Halland som din region här eller välj en annan region här.

Månadens UF-företag i maj är Teara UF!

Mens, sexuella läggningar och att våga ta plats som kvinna är några av ämnena som tas upp i teaterföreställningen ”Girls will make you blush”. En föreställning uppsatt av fyra tjejer från estetiska programmet på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Månadens UF i maj månad!

2019-05-08

Halland

Under hösten förra året så fick fyra tjejer på det estetiska programmet i Kungsbacka reda på att de skulle driva ett UF-företag som sitt gymnasiearbete. Då tjejerna går teater landade affärsidén på slutproduktionen, en teaterföreställning. Tankarna var många kring vad pjäsen skulle handla om med många olika förslag på målgrupper och utformning. Men den gemensamma nämnaren var att pjäsen skulle ha ett feministiskt tema. Det hela landade på manuset ”Girls will make you blush” skriven av Åsa Lindholm. Manuset passade tjejernas kriterier men hade även en stor igenkänningsfaktor och gruppen hoppades att fler skulle beröras på samma sätt som de berördes när de läste manuset.

Många olika känslor och tankar utspelar sig i föreställningen som tjejerna tror många kvinnor kan relatera till. Känslan att passa in, kroppsideal, prestationsångest, mens, medier samt att hitta nya sidor av sig själv. De ville visa solidaritet och att kvinnor inte är ensamma med sina problem och bekymmer.

Teara UF drivs av Elsa Falk, Elin Fjellström, Isabelle Börjesson och Emilie Äärlaht tillsammans är det en teatergrupp som är bekväma med varandra. Detta gjorde att de inte hade några problem med att vara öppna med sina tankar och åsikter om något skavde. Avsaknaden av onödigt bråk och gräl gjorde att fokuset låg helt på att utveckla pjäsen. Roligast har varit chansen att lära sig hur man driver företag och samarbetet i gruppen. Planen är att efter deklaration sänka vinsten till Plan international som jobbar för att stärka barns rättigheter och säkerhetsställa att flickors lika villkor respekteras.

Utmaningen under året har främst varit att våga stå upp för den man är och att våga prata om obekväma saker förklarar tjejerna. För att detta skulle få genomslagskraft fick tjejerna studera sig själva för att se saker hos sig själva som det inte sett innan för att bli bekväma. Gruppen behövde även vara bekväma med varandra och känna varandra på djupet och med detta arbetet kunde de sedan vara sig själva på scenen och öppna upp sig för publiken.

”Vårt mål med företaget är att nå ut till ungdomar och öka jämställdheten mellan könen genom en teaterföreställning, våren 2019. Vi vill inspirera kvinnor till att ta den plats som vi förtjänar i samhället och neutralisera kvinnans olika behov” Målet sattes högt direkt och att öka jämställdheten mellan könen anser tjejerna att de ej uppnått. Men genom feedback från publik har de lyckats med att inspirera kvinnor att våga ta plats.

Elsa, Elin, Isabelle och Emilie har även förändrat sin egen bild av hur kvinnor ska bli bemötta i samhället och har själva börjat reflektera kring hur de vill bli behandlade. Något som de ser som en stor vinst i företaget! Teara UF kommer dock inte leva vidare efter UF-årets slut däremot tar tjejerna med sig kunskaperna kring företagande, problemlösningsförmågan kring olika situationer och hur krävande det faktiskt är att lyckas med publicitet och att skapa intresse för ett evenemang. Intresset för teater är något som inte kommer svalna hos dessa fyra drivna tjejerna så vem vet kanske kommer Teara UF att återförenas någon dag igen?

Kontakt:

Instagram: https://www.instagram.com/tearauf/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/tearauf/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCjGQSfSewn-m5HpivlQYaWTCDsz83t2kqRakEA-k2oIimY0haUIkKTOGELImGdHI5dEeakEgoFnseN

Nyheter

 • Kick off För UF-lärare 2019

  Halland I torsdags var det dags för årets kick off för våra fantastiska UF-lärare i Halland! Temat för kvällen var det så otroligt viktiga ämnet Hållbarhet.
 • UF-företag som vill göra skillnad

  Halland Just nu startar 1000-tals UF-företag upp i Sverige av gymnasieelever. Vi ser att många tar chansen att starta företag för att göra saker bättre, tänker på vår miljö och hur de kan bidra till ett bättre samhälle. Ett av de UF-företagen är Rebag UF som var först i Halland med att registrera sin idé söndagen den 1 september klockan 08.00 när registreringen öppnade.
 • Kick off 2019

  Halland Den 25 och 26 september är det äntligen dags för årets Kick Offer! Ett tillfälle som inte bör missas! Här får UF-eleverna massor med inspiration, information och energi inför årets UF-företagande!
 • Nyheter läsåret 2019/2020

  Halland Ett nytt läsår är igång och en hel del nyheter har skett eller kommer att ske under läsåret. Superbra att ha koll på detta så att du håller dig uppdaterad. Här nedan hittar du nyheterna:
 • Företagsambassadören i Hylte

  Halland Under en förmiddag i slutet av maj fick eleverna i årskurs 8 på Örnaskolan i Hylte gå på mässa och möta representanter från Hylte näringsliv och från flera Kommunala verksamheter. Ung Företagsamhet var på plats och höll utbildning i entreprenörskap parallellt med mässan!