Den här sidans innehåll kommer från region Halland. Välj Halland som din region här eller välj en annan region här.

Vi filmade UF-företagens presentationer

När Sannarpsgymnasiet i Halmstad arrangerade "Draknästet" för UF-företagen på samhällsvetenskapsprogrammet valde Lisa på Made by Halmstad och UF-läraren Helena att filma UF-företagens presentationer.

2015-12-16

Halland

 

Varför valde ni att filma UF-företagens presentationer?

Lisa: Att använda IKT som verktyg i undervisningen är ett av gymnasieskolan i Halmstads utvecklingsmål, vilket även bedömning för lärande är, därför valde vi att filma. Genom att filma eleverna kommer de att se på sin egen prestation och utifrån det skatta vad som var bra och vad som kan utvecklas för att nå individuella mål likväl som kursmål. Det är viktigt att eleverna får möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Detta kan ske genom att elever och lärare diskuterar och värderar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet eller att bedömningsexempel arbetas fram tillsammans med eleverna. Där kan detta filmade material vara mycket behjälpligt då man faktiskt utgår från eleverna själva.

Helena: En annan fördel med att filma är ju att feedbacken från drakarna är alltför värdefull för att riskeras att ”glömmas bort”. Det är ju så att eleverna många gånger är nervösa, vilket gör att man kanske inte riktigt kommer ihåg feedbacken. Nu kan de ta del av alla de goda råd som ”drakarna” gav under pitchtillfället – om och om igen! 

I salen fanns två kameror, en som fokuserade på UF-företagen och en som var riktad mot drakarna, för att på ett bra sätt få med deras värdefulla tips och givande feedback.

 

Ur ett lärande perspektiv, hur kan eleverna och läraren nyttja detta?

Lisa: Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan med hjälp av filmerna ge återkoppling som kan föra lärandet framåt. Återkopplingen fungerar när den kan användas av eleven för att minska avståndet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen. Det handlar alltså om att synliggöra utveckling och att lära av varandra för att komma framåt själv. När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven ges möjlighet att lära sig att själv bedöma sitt arbete.

 

Ser ni fler vinningar med detta koncept?

Helena: Självklart! Eleven får tillgång till ett material som kan ligga till underlag för bedömning i andra kursen än bara Entreprenörskap. Kan t ex vara presentationsteknik i Svenska eller Kommunikation.

Lisa: Precis som Helena nämner så möjliggör detta för andra lärare, som också undervisar eleverna, att ta del av deras presentationer även om de inte var på plats. Det handlar ju om att kunna genomföra en muntlig presentation vilket är ett mål i flera av kurserna som dessa elever läser.

 

Hur reagerade eleverna på det faktum att presentationerna skulle filmas?

Helena: Några blev kanske lite extra nervösa inför själva presentationen, men såhär i efterhand så har jag inte fått några negativa kommentarer om det, endast positiva! Kamerorna märktes knappt och eleverna var väl införstådda med varför vi filmade. Ett av UF-företagen som deltog skrev i sin utvärdering: Vi gillade Draknästet!! Vi kände att vi utvecklades och filmningen gav också en bra blick på både oss själva och feedbacken! Man fick en utmaning och även en chans att utvecklas. Det gav oss självförtroende, och även återbetalning för allt slit, att drakarna gillade det vi gjorde! 

 

Hur är det att vara "drake"? Läs reportaget om Sannarpsgymnasiets Draknäste HÄR

 

Nyheter

 • Vi utnyttjar det vi har lärt oss i skolan

  Halland Dagens husbyggen sker ofta genom färdiga ritningar där man väljer mellan olika standardhusbyggen. I byggbranschen överlag börjar allting med en ritning men att sen kunna föreställa sig resultatet kan vara svårt. Tänk om du skulle kunna få se din ritning som en 3Dminiatyr?
 • Kallelse Föreningsstämma 5 december

  Halland
 • PS-panelen imponerade

  Halland För 6e året i rad var det igår PS-panelen på Peder skrivares skola. 30 personer från näringslivet satt i olika paneler och 40 UF-företag fick pitcha. ”Jag är väldigt nöjd med kvällen. Intresset från näringslivet att vara med ökar varje år vilket är jätteroligt” säger Pär Wiik som är utvecklingsledare i Varberg.
 • Varenda sekund jag jobbar med UF är min dopaminnivå högst upp på skalan

  Halland Att driva UF-företag kopplas ofta kring just företagandet och att man ska tjäna pengar. Självklart är det en del av utbildningen men det är verkligen inte allt. UF-företagande utvecklar eleverna och ger dem erfarenheter de troligtvis inte skulle fått i skolan. Oftast hittar de nya sidor av sig själva och insikter som följer med dem ut i arbetslivet. Amir såg chansen med UF-företagandet att kunna göra lite mer för klimatet än vad han gjorde innan. UF blev en ny dörr som öppnades för honom, full med drivkraft och glädje.
 • Årets Unga Företagare i Halmstad är korad

  Halland Under fredagens näringslivsgala i Halmstad fick vi förmånen att dela ut priset till Årets Unga företagare i Halmstad 2020.