Hur funkar det?

Ett Innovation Camp genomförs tillsammans med en kommun, ett företag eller en skola. Till sin hjälp har deltagarna coacher från Ung Företagsamhet.

Sverige

Uppdragsgivaren eller problemleverantören kan vara en kommun, ett företag eller skola. Tillsammans med Ung Företagsamhet formas problemet för att passa den aktuella målgruppen som ska lösa uppgiften. Viktigt är att problemet är specifikt och relevant för eleverna som ska arbeta med det. Förutom att presentera problemet ska även problemleverantören tillhandahålla experter inom problemområdet, dessa experter ska agera bollplank åt eleverna under Innovation Camps timmar. 

Coacher 

Under Innovation camp arbetar ett antal coacher nära deltagarna. Syftet är att få deltagarna att prestera lite extra, vara mer tydliga eller våga mer. En coach är oftast en medarbetare från Ung Företagsamhet eller en UF-alumn, det vill säga en före detta UF-företagare.