Innovation Camps olika faser

Innovation Camp består av flera olika faser; inledning, idéfasen, faktafasen, skrivfasen, presentationsfasen och prisutdelning.

Sverige

 

Inledningen 
Kreativitetsövningar
Alla deltagare genomför ett par roliga och energigivande kreativitetsövningar för att få hjärnan att tänka på tvären. Dessa övningar genomförs av Ung Företagsamhets medarbetare.

Genomgång av Innovation Camp
Alla deltagare får en detaljerad och tydlig genomgång av vad som väntar dem. Här löser Ung Företagsamhet eventuella frågetecken som deltagarna kan ha inför arbetet.

Uppdraget presenteras
Uppdagsgivaren presenterar sig själv och företaget som står bakom problemet ingående. Som avslutning presenteras problemet inför deltagarna. 

Idéfasen
Nu startar äventyret, deltagarna ska under en bestämd tid tänka kreativt. Alla idéer som kan resultera i en lösning ska fram. Ung Företagsamhet tillhandhåller mängder av övningar och tekniker för att tänka kreativt - och det är dessa övningar som deltagarna arbetar utefter. 

Faktafasen
Nu ska deltagarna testa sina idéer. Vilka idéer är genomförbara men fortfarande innovativa? Vad har företaget som levererar problemet testat förut? Deltagarna analyserar sina idéer och samlar på sig fakta. Till sin hjälp har deltagarna bland annat experterna och internet. 

Skrivfasen
En bra idé och lösning måste kunna beskrivas och förklaras. Under skrivfasen ska deltagarna arbeta tillsammans och skapa en projektplan. Syftet är att bli så specifika och tydliga som möjligt. Ung Företagsamhet har en enkel och tydlig projektplansmall som deltagarna arbetar utefter. När projektplanen är färdig ska den lämnas in till juryn, syftet är att juryn ska få en bra bild över lösningarna och hur dessa lösningar ska genomföras. 

Presentationsfasen
Innovation Camps mest nervösa men spännande moment. Nu ska deltagarna ställas inför en jurygrupp. Jurygruppen utses av uppdragivaren. Under presentationsfasen ska deltagarna presentera sin lösning, hur den är tänkt att genomföras - allt detta på ett kreativt, livfullt men konkret sätt. 

Prisutdelning
Efter presentationen är det juryöverläggning. Noga går juryn igenom projektplanen i kombination med presentationen och en vinnare utses. Under festliga former prisas vinnaren och kort därefter avslutas Innovation Camp!