Hem / Nyheter & Event / Jönköping / Lärare presenterar läromedlet Vårt Samhälle för andra skolor

Lärare presenterar läromedlet Vårt Samhälle för andra skolor

Att gå utanför sin trygghetszon och lägga de vanliga läromedlen åt sidan är något som lärarna på Tofthagaskolan inte ångrat. Nu berättar de om sina erfarenheter för andra nyfikna lärare i länet.

Det var för drygt två år sedan som Johan Thuresson, Viktor Peterson och Jenni Ek Andersson, lärare på Tofthagaskolan i Skillingaryd, först kom i kontakt med Ung Företagsamhet. Det var också då de valde att gå utanför sin comfortzon och lämna de vanliga skolböckerna för ett slag, något som de inte ångrat.

”Det var inte svårt att lämna vårt vanliga läromedel och istället arbeta med Vårt samhälle. Anledningen till detta var det tydliga upplägget i lärarhandledningen och tydliga kopplingar till läroplanen.”

Tillsammans med Ung Företagsamhets grundskoleansvariga, Rebecca Johansson, besöker nu Johan och Viktor andra skolor i länet för att berätta om sina erfarenheter kring att arbeta med läromedlet, och hur deras upplägg sett ut.

”Vi arbetade med läromedlet i årskurs 1 och 2 under fyra veckor och med cirka tre lektioner i veckan. Något som varit mycket uppskattat av både oss lärare och eleverna.”

De berättar vidare om hur arbetet genomförts i helklass och som gruppuppgifter, med tydliga kopplingar till läroplanen och dess centrala innehåll. Ett exempel de lyfter är svenska, där eleverna får lära sig samtala, fråga, uttrycka åsikter, och samhällskunskap, där de får diskutera samhällsfrågor.

Arbetsområdet inleddes med tema ”Valet”. Här fick eleverna arbeta med demokrati, pröva på röstning och göra egna valaffischer. Något som sedan blev en naturlig ingång till just läromedlet Vårt samhälle. Utöver detta la de till egna aktiviteter under undervisningens gång.

” Vi lade själva till en aktivitet där eleverna fick skapa en statssiluett i färgskalor. Alla elever delades in i fyra färggrupper, och varje grupp fick en del av färgskalan. Sedan fick de rita ett valfritt hus och färglägga i en färg i deras färgskala” säger Johan.

Utifrån läromedlets moduler fick eleverna också diskutera vad som är viktigt för att ett samhälle ska kunna fungera. Här arbetade eleverna med ”Den tomma lokalen”, en lokal som ska fyllas med olika samhällsfunktioner för att komma så många till nytta som möjligt. Först fick eleverna ta fram förslag en och en, för att sedan välja ut sitt bästa förslag och presentera i grupp. Gruppen valde i sin tur tillsammans ut ett förslag att presentera för övriga i klassen. En uppskattad övning där eleverna fick lära sig hur de kan argumentera, lyssna och fatta beslut i grupp.  

Vidare lyftes vilka viktiga beståndsdelar som finns i ett samhälle och stadens-, kommunens- och företagens betydelse för samhället. Även skatt togs upp och frågan – vad händer om ingen betalar skatt? Här arbetade lärarna utifrån uppgiften ”Lön och skatt” i lärarhandledningen och iscensatte då ett rollspel där alla elever tilldelades ett yrke.

”Eleverna fick lära sig mer om vad de olika yrkena innebar, vad skatt är och vad skatt går till. Det var en övning som verkligen fick igång eleverna.”

Den sista modulen från läromedlet som klassen gick igenom var Pengarnas väg i samhället om hur pengar förflyttar sig samt om att spara eller slösa, och vilka konsekvenser det blir om pengarna inte cirkulerar. Här delades klassen upp i grupper och fick dramatisera för att lära sig.

Efter att ha genomfört kursen och använt sig av Vårt samhälle kan Johan, Viktor och Jenni se att eleverna utvecklats och lärt sig massor.

”Vi kunde konstatera att eleverna lärt sig massor av nya begrepp och ord samt hur saker funkar i ett samhälle såsom olika arbetsplatser, olika yrken, skatt, lön, demokrati, hur en öppen och en sluten omröstning går till, majoritet, vad händer med ett samhälle när tex. Sjukhus och återvinningscentraler inte finns med mera.”

På frågan om de skulle rekommendera materialet till andra lärare svarar de:

”Ja för det är ett genomtänkt material, lättarbetat och man får engagerade elever! Mervärdet är också att materialet är verklighetsförankrat vilket gör att eleverna enkelt kan dra paralleller till sitt eget närområdet/samhälle. De får även testa idéer, arbeta ämnesintegrerat och lära sig se saker ur olika perspektiv.”

 

Vill du också använda materialet Vårt samhälle i dina klasser, eller behöver du tips/idéer på hur du kan lägga upp modulerna i just din klass?

Kontakta Grundskoleansvarig Rebecca Johansson.

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.