Hem / Nyheter & Event / Kalmar län / Rekordmånga elever driver UF-företag i Kalmar län
913 elever

Rekordmånga elever driver UF-företag i Kalmar län

Ökat intresse hos ungdomar att starta UF-företag i Kalmar län

Statistik som Ung Företagsamhet publicerar idag visar att över 36 000 gymnasieelever läsåret 2021/22 driver UF-företag runtom i Sverige, 913 av dessa finns i Kalmar län. Både de nationella och regionala siffrorna är nya rekord. 

Mest ökar programmet Barn och Fritid i Kalmar län medan Samhällsprogrammet och Hantverksprogrammet minskar.  

 -Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden, men oroas samtidigt över att inte fler på alla våra yrkesprogram i länet får möjlighet att driva UF-företag säger Anna Hofvergård, Regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län. 

Under innevarande läsår 2021/22 driver 913 gymnasieelever UF-företag i Kalmar län. Det är en ökning med 54 elever, eller 6 %, sedan förra året. I likhet med tidigare år visar statistiken att det är fortsatt mest populärt att driva UF-företag på Ekonomiprogrammet som ofta har UF-företagande inbyggt i programmet, men på många yrkesförberedande program så som Fordon, Bygg och El och Energi driver väldigt få elever UF-företagande vilket är beklagligt då många blir företagare.  

– Vi är såklart stolta över att bidra till företagsamma individer som står redo för framtiden, men utvecklingen på flera program oroar. Vi hoppas på hjälp från beslutsfattare i Region Kalmar län att prioritera de här frågorna, särskilt då forskning visar att UF-företag är viktigt verktyg för att till exempel stävja arbetslöshet säger Anna Hofvergård, Regionchef Ung Företagsamhet Kalmar län. 

Forskning visar att de elever som driver UF-företag under sin skolgång, får högre lön, har lägre arbetslöshet och är i större utsträckning benägna att starta eget i framtiden. Erfarenheterna från ett UF-år gör med andra ord stor skillnad, både för individen och för samhället. 

För mer information, kontakta: 

Anna Hofvergård,  Regionchef Ung Företagsamhet Region 

Tel: 070-5758525 e-post: anna.hofvergard@ungforetagsamhet.se 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.