Min framtid och ekonomi

Läromedel för grundskolan i ny kostym

Ung Företagsamhets läromedel Min framtid och ekonomi har uppdaterats och moderniserats. Med nya illustrationer och övningar binder läromedlet samman entreprenörskap med privatekonomi och karriärvägar på ett ännu bättre sätt.

2019-01-29

Sverige

- Min framtid och ekonomi är ett otroligt bra läromedel som förbereder eleverna inför stundande framtidsval och ger dem viktiga livskunskaper för att klara vuxenlivet, säger Carsten Greiff grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet.

Min framtid och ekonomi riktar sig till elever i grundskolan, årskurs 7-9 och kan med fördel integreras i ett flertal ämnen som Samhällskunskap, Svenska, Matematik, Hem- och konsumentkunskap eller inom ramen för SYV-uppdraget. Eleverna får träna förmågor som att reflektera, resonera, argumentera, tänka kritiskt, se samband och finna lösningar på problem. Genom läromedlet får eleverna lära sig ekonomiska begrepp, göra en budget och sköta sin privatekonomi. De får även förståelse för hur samhällets ekonomi fungerar vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Alla Ung Företagsamhets läromedel finns att köpa via webbshop som du hittar när du loggar in. Där får du även tillgång till de kostnadsfria tilläggsaktiviteterna och övningarna som hör till Min framtid och ekonomi. Har du ännu inget konto på ungforetagsamhet.se? Registrera dig idag.

Nyheter