Lidköpings kommun

”Det är med stor ära som Lidköpings kommun står som årets mässvärd. Genom möjlighet att driva UF-företag vill vi stötta våra unga entreprenörer!” – Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör
Fransflaskor UF
Fransflaskor UF

Skola och näringsliv tillsammans i Lidköping

Skola och näringsliv behöver fler arenor för möten och dialog för att kunna stärka och utveckla samarbeten. Genom Ung Företagsamhet uppstår flera sådana kontakter exempelvis genom mentorskap och rådgivning, pitching av idéer, juryarbeten och under själva mässan.

På De la Gardiegymnasiet i Lidköping har Ung Företagsamhet bedrivits sedan slutet på 1980-talet och idag erbjuds UF för flera program, så som Ekonomiprogrammet, Handelsprogrammet, Hantverksprogrammet, Teknikprogrammet och Gymnasiesärskolan. Fokus har under de senaste åren varit att utveckla, stärka och sprida konceptet ytterligare. Det har resulterat i att flera nya program tillkommit, vilket ligger i linje med näringslivets förhoppningar, att UF ska erbjudas för alla program.

Shear Joy UF
Shear Joy UF

Kopplingen mellan skola och näringsliv har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Det har märkts att näringslivet börjar få upp ögonen för våra många blivande entreprenörer.

UF-företaget - en erfarenhet för livet

Oavsett om UF-företagarna väljer att starta ett nytt företag senare i livet eller driva sitt företag vidare, kommer UF-perioden att spela en stor roll för framtiden. Vi ser hur våra unga entreprenörer frodas under UF-tiden och erfarenheterna bidrar till personlig utveckling, stärkt självförtroende och bra meriter i sitt framtida CV. Det man lärt sig under sitt UF-år har man nytta av även som anställd och blir således en tillgång för kommande arbetsgivare.

Träning för äldre UF
Träning För Äldre UF

Vi i Lidköping är otroligt stolta över våra UF-elever och det jobb de har åstadkommit. På den regionala UF-mässan visar De la Gardiegymnasiet sig starka och har under de senaste åren lyckats kamma hem en stor del av priserna som delats ut och även vunnit SM i kategorin Årets Innovation. Vi ser det som ett stort erkännande att vi jobbar åt rätt håll!

UF-företagande gör skillnad!

Statistiken säger att det är 20% högre sannolikhet att ungdomar som drivit UF-företag startar egna företag senare i livet. 44% högre sannolikhet att UF-företagare når chefspositioner och i genomsnitt fick en UF-företagare 12 % mer i lön jämfört med kontrollgruppen.