Marknadsledande aktör stödjer Ung Företagsamhet

De har hjälpt företag i 25 år att hantera sina kundrelationer. Nu är Lime ny partner till Ung Företagsamhet.

2019-06-19

Sverige

De är experter på CRM, som står för customer relationship management. Kort sagt ett system för att organisera och administrera kunder i ett företag. En av Limes 230 anställda är Simon Sörlin från Göteborg. Som själv drivit UF-företag.

Hej Simon, varför engagerar ni er i Ung Företagsamhet?
- Alltså, vi brinner för hälsa och välmående, jämställdhet, vår miljö och för utbildning. Tillgång till talanger är viktigt för oss och ett av de stora skälen till att vi engagerar oss i Ung Företagsamhet.

Berätta om Lime!
- Lime Technologies är en av Nordens ledande CRM-leverantörer. Vi älskar att jobba för att göra våra kunders vardag enklare och roligare, vilket vi vet resulterar i bättre kundvård och skapar vad vi kallar för kundmagneter – då vet vi att vi gjort vårt jobb! Vi skapar kundmagneter genom att leverera till kund själva, det vill säga hela vägen från utveckling av produkt, försäljning, införande samt support och customer success. Med våra CRM-lösningar, Lime CRM och Lime Go, levererar vi CRM with a twist, alltså CRM och gärna något mer som stöd för ärenden eller projekt. Vårt arbete ledde oss till en lyckad börsnotering i december 2018 vilket vi tror kommer att stärka vår position och Norden.

Varför stödjer ni Ung Företagsamhet?
- Vi stödjer Ung Företagsamhet för att stötta ungdomar som vill testa att starta och driva företag. Företagande är både en kreativ och administrativ process där det gäller att lära sig tidigt att våga utmana sig själv. Vi tror att unga har färre barriärer och fördomar kring företagande. Vi är övertygade om att de som drivit UF-företag i högre utsträckning kommer våga starta egna företag i framtiden.

Varför är det viktigt att unga får prova entreprenörskap?
- Att testa på entreprenörskap är en första möjlighet att frångå skolans struktur och ramverk och utmana elevernas kreativitet och inställning. På Lime förespråkar vi vad vi kallar för en KBK-mentalitet (Kör Bara Kör). Det är bättre att våga testa, och därefter lära sig av resultatet, än att inte våga testa alls. Att misslyckas är en stor del av att driva företag. Lika bra att öva tidigt! För varje misslyckande lär man sig massor och kommer närmare en succé.

Har du själv någon erfarenhet av UF-företagande?
- Ja, jag drev UF-företaget Way to Buy under mitt andra år på gymnasiet 2009. Vi sålde en inköpslista som var uppdelad efter många butikers struktur kombinerat med olika slags recept då inspirationen tröt. Vi vann inga tävlingar eller liknande, men gick med vinst i slutet av året och lärde oss mycket. Främsta fördelen för min del var kundkontakten och att jag lärde mig förklara min idé för helt främmande människor.

Vad kan utbildning i entreprenörskap i skolan leda till?
- Utbildning är viktigt för att förstå de olika delar som ingår i att driva företag. När man väl startar företag är det skönt att känna att man har lite koll. Ju mer trygg man är desto mer vågar man gå utanför ramarna. Vi tror vi att utbildning i entreprenörskap bidrar till en starkare kreativitet, bättre initiativförmåga som gör att man vågar pröva idéer.

Varför behöver vi fler entreprenörer i Sverige?
- För att entreprenörer står för innovation, tillväxt och erbjuder många nya arbetstillfällen. Utan entreprenörer skapas inga nya företag som Spotify, Erisson eller Lime.

Vad säger du till en elev som kanske vill driva UF-företag?
- KBK! Det kommer att vara en väldigt lärorik och kul resa. Givetvis kommer resan att innehålla upp- och nedgångar. Detta kan gälla idétorka, att lära sig bokföring eller hur man pitchar en idé. Men att driva UF-företag kommer att ge dig goda förutsättningar inför fortsatt skolgång och framtida arbetsliv. Dessutom är det kul att driva företag med kompisar och framtida kompisar.

Vad tror du om framtiden för Sverige och svenskt entreprenörskap?
- Jag tror framtiden är ljus men att det krävs att vi hela tiden förenklar för entreprenörer. Vi behöver få fler kvinnor att starta företag och vi måste lära alla entreprenörer att sälj är en av de viktigaste delarna av företagande. Slutligen tror jag vi måste underlätta för enmansföretagare att anställa. Det är både dyrt och skrämmande att anställa sin första person. Vi måste minska det motståndet för att företag och samhälle ska kunna växa och må bra.

Läs mer om våra vänner på Lime

Nyheter