Framtidskoll

Att vara 14-15 år innebär att ställas för många stora frågor. Vad bör jag tänka på inför mitt gymnasieval? Hur sköter jag min privatekonomi och vilka yrken är jag intresserad av? Välkommen till Ung Företagsamhets grundskolesatsning Framtidskoll, en temadag om framtiden.

Sverige


Framtidskoll är en dag om entreprenörskap, yrken, självkännedom och privatekonomi för elever i åk 9 i flera regioner runt om i landet. Temadagen är kostnadsfri för skolor och drivs av Ung Företagsamhet i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.

Framtidskoll i Uppsala län

Framtidskoll i Stockholmsregionen

Framtidskoll i Kalmar län

För mer information kontakta grundskoleansvarig Carsten Greiff, carsten.greiff@ungforetagsamhet.se