Om Min framtid och ekonomi

Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap. Avsnitten i läromedlen kan genomföras som lektionspass eller längre moment i undervisningen beroende på hur du som pedagog lägger upp undervisningen utifrån materialet.

Sverige

Min framtid och ekonomi består av tre delar med två avsnitt i varje del. Varje del avslutas med att eleven får tillämpa sina kunskaper och förmågor. I flera uppgifter finns möj­lighet för eleverna att söka sig vidare i sin förståelse för utbildning och ekonomi.

Läromedlet erbjuder olika valmöjligheter. Det kan användas i enskilt arbete, grupparbete, genomgångar, rollspel och debatt.

Min framtid och ekonomi berör frågor som:

  • Varför går jag i skolan?
  • Hur får jag min ekonomi att fungera i framtiden?
  • Hur påverkar samhällets ekonomi mig?
  • Påverkar jag samhällets ekonomi?

Materialet innehåller en variation av uppgifter– med övningar i att läsa, skriva, räkna, kreativitet och kommunikation. Eleverna utvecklar olika ämnesspecifika och generella förmågor, t.ex. reflektera, hantera information, se konsekvenser, tänka kritiskt, använda begrepp och modeller. Samtidigt får eleven träning i lärandeförmågor som självständighet, uthållighet och samarbete.