Vill du starta UF-företag?

Att driva UF-företag ger dig möjlighet att göra verklighet av en idé, att göra något som du verkligen vill och som du tror på. Du kommer att lära dig om företagande, få ett kontaktnät och växa som människa.

Sverige

Ett UF-företag består vanligtvis av tre till fem medlemmar och drivs inom ett eller flera ämnen eller kurser på alla gymnasieprogram. Under året som UF-företagare kan du delta i olika aktiviteter som regionala utbildningsdagar, tävlingar och mässor. 

Starta
För att kunna starta ert UF-företag måste ni registrera er själva och företaget genom organisationen Ung Företagsamhet (OBS registret stängs 1 december). Tänk på ett ni måste ha en godkänd affärsidé. Läs på om regler, myndigheter och samhällsentreprenörskap i ett tidigt skede. 

Driva
Under driva-fasen ska ni sälja er produkt, presentera företaget i olika sammanhang och delta i mässor. Det är också nu som ni kan stöta på motstånd och upptäcka att ni kanske inte är överens om allt. Det hör till och är en viktig och värdefull erfarenhet.

Avveckla
När ni avvecklar ert UF-företag ska ni sälja slut på era varor, få in pengar, betala skulder och göra årsredovisningen. När ni har hållit bolagsstämma är ni klara med ert UF-företag och går sedan med i nätverket UF alumni.

Frågor?
UF-lärarna på din skola fungerar som handledare för UF-företaget under året och kan besvara de flesta frågorna. Du kan även kontakta Ung Företagsamhet i din region.