Registrering och betalning av avgift

Alla som ska driva ett UF-företag måste registrera sig själva, sitt företag och sin affärsidé på Ung Företagsamhets webbplats.

Sverige

 

Syftet med registreringen är för att Ung Företagsamhet skall kunna godkänna affärsidéer men också för att UF-företaget ska bli försäkrade. Den 1 september öppnar registreringen. Ni i UF-företaget betalar därefter en registreringsavgift (300 kr per företag) till ert regionala UF-kontor. Denna avgift går bland annat till en företagsförsäkring.

Registreringen är färdig när ni i UF-företaget har lagt till en rådgivare och betalningen har inkommit till regionkontoret, detta kan ibland ta flera dagar. Då kan ni för första gången kalla er för ett UF-företag och skriva ut registreringsbeviset* som intygar att UF-företaget får bedriva verksamhet.

*Registreringsbevis - Ett intyg på att gruppen nu kan kalla sig för UF-företag. På registreringsbeviset framgår vilka som ingår i UF-företaget, vad UF-företaget gör och vem som är rådgivare. Registreringsbeviset går att skriva ut först efter att UF-företaget betalat registreringsavgiften till sin UF-region samt har namngett rådgivaren!