Samhällsentreprenörskap

De senaste åren har intresset för samhällsentreprenörskap ökat bland UF-företagare. Samhällsentreprenörskap innebär för UF-företagare oftast att hela eller del av överskottet i företaget skänks till välgörenhet. Det finns dock riktlinjer för detta som du kan läsa om här.

Sverige

 

Samhällsentreprenörskap kräver att ditt UF-företag tänker långsiktigt, även ekonomiskt, om er goda gärning ska få rätt effekt.
UF-företagande handlar om att driva ett ekonomiskt hållbart företag, även om ni vill skänka en del av vinsten till välgörenhet. Här är några riktlinjer att förhålla sig till:

  • Ett UF-företag ska ha ett vinstfokus, det vill säga sträva efter att få ett överskott på pengar.
  • Överskottet (vinsten) i företaget efter UF-årets slut, är skattepliktigt. Det betyder att du måste ta upp din del av vinsten i din inkomstdeklaration.
  • Ett UF-företag får endast skänka delar av eller hela vinsten till välgörenhet i slutet av UF-året när den tagits upp i din deklaration.
  • Ett UF-företag är ett företag och det innebär att alla transaktioner ska bokföras och ses som en del av företaget.
  • Ett UF-företag som väljer att skänka vinst till välgörenhet ger inte UF-företaget automatiskt rätt att använda välgörenhetsorganisationens namn i sin marknadsföring.

Läs mer om skattereglerna för UF-företagare på Skatteverkets hemsida.

Sidansvarig: Linda Östensson