Samhällsentreprenörskap

De senaste åren har intresset för samhällsentreprenörskap ökat bland UF-företagare. Det är inte helt ovanligt att UF-företag önskar skänka hela eller delar av överskottet till välgörenhet. Ung Företagsamhet vill uppmuntra dig som vill arbeta med samhällsentreprenörskap att våga tänka ett steg längre. Försök att hitta en affärsidé som gör gott i samhället. Om ni i slutändan ändå vill skänka pengar till välgörenhet finns det riktlinjer som du kan läsa om här.

Sverige

 

Samhällsentreprenörskap kräver att ditt UF-företag tänker långsiktigt, även ekonomiskt, om er goda gärning ska få rätt effekt. UF-företagande handlar om att driva ett ekonomiskt hållbart företag, även om ni vill skänka en del av vinsten till välgörenhet. Affärsidén ska vara i fokus, inte vad ni tänker göra med eventuellt överskott. Titta gärna på filmen ovan för att få inspiration till hur ni kan tänka för att vara med och förändra samhället med en spännande affärsidé.

Här är några riktlinjer att förhålla sig till:

  • Ett UF-företag ska ha ett vinstfokus, det vill säga sträva efter att få ett överskott på pengar.
  • Överskottet (vinsten) i företaget efter UF-årets slut, är skattepliktigt. Det betyder att du måste ta upp din del av vinsten i din inkomstdeklaration.
  • Ett UF-företag får endast skänka delar av eller hela vinsten till välgörenhet i slutet av UF-året när den tagits upp i din deklaration.
  • Ett UF-företag är ett företag och det innebär att alla transaktioner ska bokföras och ses som en del av företaget.
  • Ett UF-företag som väljer att skänka vinst till välgörenhet ger inte UF-företaget automatiskt rätt att använda välgörenhetsorganisationens namn i sin marknadsföring.

Läs mer om skattereglerna för UF-företagare på Skatteverkets hemsida.

Sidansvarig: Linda Östensson