Stöd från myndigheter

Innan du startar ditt UF-företag ska du ta reda på vilka regler som gäller för din produkt eller tjänst. Ta även kontakt med de myndigheter som kan bli aktuella för ditt UF-företag.

Sverige


Konsumentverket
Konsumentverket ser UF-företag som näringsidkare. Det innebär att ni följer konsumenträttsliga lagar och regler som alla andra företagare. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.

Livsmedelsverket
Vill ert UF-företag sälja mat, driva café eller något annat som har med livsmedel att göra? Kontakta alltid din kommun innan ni startar och läs vilka regler som gäller på Livsmedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverket
Vill ditt UF-företag tillverka och sälja kosmetika eller hygienartiklar? Kontakta alltid Läkemedelsverket innan ni sätter igång. Läs vilka regler som gäller.

PRV
Vill ditt UF-företag skydda er idé, produkt eller bli återförsäljare till någon annans produkt? Kontakta Patent- och registreringverket som har kunskap om patent, varumärken och immaterialrätt innan ni startar. Se mer i PRV-skolan.

Skatteverket
Skatteverket ser UF-företag som övningsföretag och UF-företagaren som privatperson. Skattereglerna skiljer sig mellan UF-företag som säljer tjänster och UF-företag som säljer varor. Läs mer på Skatteverkets sida.

Tullverket
Vill ditt UF-företag importera produkter från andra länder? Ta kontakt med Tullverket innan ditt UF-företag beställer något från ett annat land. Läs mer på Tullverkets hemsida.