Stöd från myndigheter kring affärsidéer

Innan du startar ditt UF-företag ska du ta reda på vilka regler som gäller för din produkt eller tjänst. Ta även kontakt med de myndigheter som kan bli aktuella för ditt UF-företag.

Sverige


Konsumentverket
Konsumentverket ser UF-företag som näringsidkare. Det innebär att ni följer konsumenträttsliga lagar och regler som alla andra företagare. Läs mer på Konsumentverkets hemsida. Konsumentverket har också tagit fram en film som beskriver produktionsvillkor i andra länder. Kika gärna på filmen och reflektera kring er egen produkt. 

Livsmedelsverket
Vill ert UF-företag sälja mat, driva café eller något annat som har med livsmedel att göra? Kontakta alltid din kommun innan ni startar och läs vilka regler som gäller på Livsmedelsverkets hemsida.

Transportstyrelsen
Vill ditt UF-företag arbeta med transportverksamhet? Enbart den som har yrkestrafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Yrkesmässig trafik är ex trafik där personbilar med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning. Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafik och på deras hemsida kan ni läsa om yrkestrafik och när det krävs yrkestrafiktillstånd. Taxiverksamhet är inte en godkänd affärsidé för UF-företag.

Läkemedelsverket
Ung Företagsamhet tillåter inte tillverkning och försäljning av egentillverkade hygienartiklar eller kosmetika under ett UF-år, då kraven och kostnaderna är för stora. För regler se Kosmetikalagstiftningen. Däremot kan UF-företaget vara distributör av produkter från Sverige och EU/ESS. Läs noggrant på om vilka regler som gäller för dig som distributör och kontakta eventuellt Läkemedelsverket för frågor.

PRV
Vill ditt UF-företag skydda er idé, produkt eller bli återförsäljare till någon annans produkt? Kontakta Patent- och registreringverket som har kunskap om patent, varumärken och immaterialrätt innan ni startar. Se mer i PRV-skolan.

Skatteverket
Skatteverket ser UF-företag som övningsföretag och UF-företagaren som privatperson. Skattereglerna skiljer sig mellan UF-företag som säljer tjänster och UF-företag som säljer varor. Läs mer på Skatteverkets sida.

Tullverket
Vill ditt UF-företag importera produkter från andra länder? Ta kontakt med Tullverket innan ditt UF-företag beställer något från ett annat land. Läs mer på Tullverkets hemsida.

Elsäkerhetsverket
Ska ditt UF-företag sälja elektriska produkter? Då är det viktigt att se till att produkterna uppfyller de krav som gäller för att få säljas i Sverige. På Elsäkerhetsverkets webbplats finns informationsmaterial och checklistor som du kan använda. Kontakta Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket om du har frågor.