Bankuppgifter

Sverige

Regionkontorens Bankgiro / Plusgiro

Blekinge 5937-3555

Dalarna 5395-1208

Fyrbodal 5060-4644

Gotland 5066-5553

Gävleborg 5382-3589 / 48 70 93-7

Göteborgsregionen 921 21 26-8

Halland 5873-4047

Jämtland 5165-4713

Jönköpings län 867-6983

Kalmar län 5872-6860

Kronoberg 5885-0215

Nationella Kansliet 5547-6089 / 239681-0

Norrbotten 5174-4779

Skaraborg 987-5519

Skåne 176-7458 

Stockholmsregionen 5421-2675

Södermanland 5461-9028

Uppsala län 5857-4765

Värmland 5000-9869

Västerbotten län 5988-0757

Västernorrland 5612-1908

Västmanland 5930-2463

Älvsborg 5382-3993

Östergötland 394-4873

Örebro län 5917-0175