Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap är ett mångfacetterat begrepp. Det finns många olika sätt att förhålla sig till begreppet. För att underlätta elevernas förståelse för entreprenörskap kan följande perspektiv på begreppet användas som utgångspunkt i undervisningen.

Sverige

 

Entreprenörskap enligt Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet ser en entreprenör som en företagsam person som ser möjligheter och gör något av dem. Vi tänker inte då bara på personer som har startat eget företag, utan även på människor som är starka, kreativa och pådrivande inom olika områden. Helt enkelt människor som tar ansvar och får saker att hända.

Entreprenöriella förmågor kan vara att

  • se ett behov och hittar lösningar,
  • tänka nytt och kreativt,
  • presentera sig själv och sina idéer,
  • använda sin drivkraft och samarbeta med andra. 

Entreprenörskap enligt grundskolans läroplan
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. … Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap.” LGR 11     

Entreprenörskap enligt gymnasiets läroplan
"Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier." GY11

Entreprenörskap enligt Utbildningsdepartementet
”Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet.”
Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet; Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet