Våra resultat

Forskning visar att personer som drivit UF-företag oftare startar företag senare i livet, får högre löner och har lägre arbetslöshet än andra. Ung Företagsamhet gör helt enkelt skillnad.

Sverige

Vi ökar även stadigt på grundskolan där vi utbildar i entreprenörskap från de tidiga åren upp till årskurs nio. På gymnasiet ökar antalet elever som driver UF-företag stadigt för varje år. I nedanstående graf syns utvecklingen från 1995 och framåt. 


Diagram: Antal elever som drivit UF-företag 1995/96 - 2016/17

UF-företagande läsåret 2016/2017:

 • Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24 (24)*
 • Antal elever som driver UF-företag: 27 769 (26 430)
 • Antal UF-företag: 8 603 (8 243) 
 • Antal UF-lärare: 1 657 (1 648) 
 • Antal UF-rådgivare: 8 991 (7 420) 
 • Antal skolor som har utbildningen: 581 (607) 
 • Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 208 (212)
 • Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 360 000

*Siffrorna inom parentes avser läsår 2015/2016. Källa: Ung Företagsamhets egen statistik.

Forskarrapporter

I januari 2013 presenterades rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande av docent Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio. Rapporten visar att UF-företagare senare i livet:

 1. får högre medelinkomst
 2. blir chefer i större utsträckning
 3. har en högre etablering på arbetsmarknaden

Det resultatet ska sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 som gavs ut 2011, även den av Karl Wennberg. Rapporten visar att UF-företagare:

 1. startar företag i större utsträckning senare i livet
 2. anställer fler personer i sina företag
 3. har högre omsättning i sina företag
 4. har längre livslängd på sina företag

…än de som inte har drivit UF-företag.

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet fram som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man bor för att uppnå ovanstående effekter.  Kommuner som arbetar strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet får fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning.

Infografics: Ung Företagsamhet ger resultat

Karl Wennberg - Film om effekter av entreprenörskap i skolan

 

För ytterligare statistik och fler undersökningar, kontakta Pontus Ekstam.