Hem / Nyheter & Event / Örebro / Information om antal elever och skolor.

Information om antal elever och skolor.

UF Örebro Län

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden ideell förening. Verksamhetens ändamål är att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att öka den entreprenöriella förmågan hos ungdomarna i länet samt främja ett erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv. Organisationen är som ideell förening icke vinstdrivande och stöds av offentliga medel, stiftelser, fonder samt det privata näringslivet.

Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Föreningen gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta sker genom skolan.

Genom det största konceptet, UF-företagande, driver gymnasieelever egna företag under ett år, s.k. UF-företag. Vår ambition och målbild är att jobba för att fler och fler gymnasieelever ska få möjligheten att driva UF-företag under sin gymnasietid.

Detta läsår driver 987 elever UF-företag runt om i länet och vi hoppas och tror på att denna siffra kommer öka med varje kommande läsår.

Läsår 20/21 ser fördelningen på hur många elever som driver UF-företag på länets olika skolor ut så här:

Thoren Business School 168
Virginska gymnasiet 155
Rudbecksgymnasiet 140
Tullängsgymnasiet 125
Alléskolan 91
Möckelngymnasiet Karlskoga 58
Lindeskolan 40
Möckelngymnasiet Degerfors 38
NTI Gymnasiet 36
Karolinska gymnasiet 24
LBS Örebro 23
Karlskoga Idrottsgymnasium 22
Kvinnerstaskolan 14
Drottning Blankas Gymnasieskola 14
JENSEN Gymnasium 14
Yrkesgymnasiet 13
Grillska Gymnasiet 12

Om du vill veta mer om oss, bli partner eller på något vis stötta oss i arbetet med att öka entreprenörskapet i skolan och låta unga människor öva på sin företagsamhet, så hör av dig till regionchef Ida Thorell på ida.thorell@ungforetagsamhet.se

 

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.