Över 24 000 nya företagare – ungas intresse större än någonsin!

I år är det rekordmånga gymnasieelever som driver egna företag. Enligt ny statistik ska hela 24 415 elever driva UF-företag läsåret 2014/2015, en ökning med 11 procent jämfört med förra året. Sett över tio år innebär det en ökning på hela 108 procent. Det visar färsk statistik från organisationen Ung Företagsamhet som står bakom utbildningen.

2014-12-16

Sverige

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som jobbar med entreprenörskap i skolan. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på 573 gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Eleverna går igenom samma stadier som ett riktigt företag men i en trygg miljö. Sedan starten 1980 har nu över 300 000 elever drivit UF-företag.

Stora skillnader över landet

Statistiken visar att det fortsatt är populärt att driva företag för elever på Ekonomiprogrammet. Men störst ökning i elevantal från förra läsåret står Teknikprogrammet för som går från 1907 till 2656 elever. Fortfarande är andelen UF-elever relativt låg på flera yrkesförberedande program. Detta är något som organisationen jobbar hårt på att ändra. Sett till hela landet ökar andelen UF-företagare med 11 procent, störst är ökningen i Jämtland som ökar med 79 procent i jämförelse med föregående läsår, men sett till antal elever är Stockholm störst. Huvudstaden ökar mest i elevantal, totalt driver 4 332 elever UF-företag i Stockholm detta läsår.

Faktaruta

  • Läsåret 2014/2015 driver 24 415 gymnasieelever UF-företag.
  • UF-företagande erbjuds i 205 av Sveriges 290 kommuner.
  • UF-företagande finns på 573 gymnasieskolor.
  • Antalet UF-företagare har ökat med 108 procent på tio år.
  • 51 procent av UF-företagarna är tjejer.
  • 62 procent av UF-företagarna går på studieförberedande program, 36 procent går på yrkesprogram. (2 procent går andra utbildningar)
     

Nyheter