Regler och villkor

Sverige

Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Ung Företagsamhets webbplats ungforetagsamhet.se (”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen och de tjänster (”Tjänsterna”) som är knutna till den godkänner användaren (”Användaren”) dessa användarvillkor.

Rättigheter till materialet på webbplatsen

Allt innehåll på Webbplatsen/Tjänster, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Ung Företagsamhets eller tredje mans upphovsrätt.

Användaren upplåter till Ung Företagsamhet en i tiden obegränsad rätt att lagra materialet och använda material som Användaren publicerat på Webbplatsen/Tjänster i marknadsföringssammanhang.

Webbplatsens användning

För att ha tillgång till Tjänsterna på Webbplatsen måste Användaren registrera sig. Användaren åtar sig att lämna korrekt registreringsinformation som bl.a. består av personliga uppgifter om Användaren samt Användarens kontaktuppgifter och annan information som berör medlemskap eller användning av Webbplatsen/Tjänsterna. Användaren anger dessa uppgifter (”Registreringsinformation”) vid registreringen eller vid senare tillfälle och är skyldig att meddela Ung Företagsamhet om Registreringsinformationen måste uppdateras för att vara aktuell.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar strikt för sin egen information, användandet och resultatet därav.

Användaren ansvarar för att lösenord inte kommer obehörig tillhanda. Om Användaren vet, eller misstänker, att Användarens lösenord kommit obehörig tillhanda skall Användaren omedelbart kontakta Ung Företagsamhet via de kontaktuppgifter som finns under ”Organisation” på www.ungforetagsamhet.se.

Användaren ansvarar för att den text, video, ljud, bilder eller annat material eller innehåll (”Material”) som Användaren publicerar inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter. Användaren får inte heller publicera Material som innehåller aktiviteter eller uttalanden som är diskriminerande, stötande, obscent, eller nedsättande eller kan verka stötande på grund av kön, sexuell läggning, religion eller handikapp.

Om Användaren anser att något innehåll på Webbplatsen eller i någon Tjänst bryter mot ovanstående villkor ska Användaren omedelbart rapportera det till Ung Företagsamhet via de kontaktuppgifter som finns under ”Om oss” på www.ungforetagsamhet.se

Medlemskap

UF-företagare (ungdom), lärare och rådgivare som är registrerad på Webbplatsen är också medlem i föreningen Ung Företagsamhet. Medlemskapet löper ett verksamhetsår, dock längst till och med 31 juli året efter inträdet som medlem. Efter verksamhetsårets slut upphör UF-företagares, lärares respektive rådgivares medlemskap i föreningen Ung Företagsamhet per automatik. Ung Företagsamhet förbehåller sig rätten att inaktivera kontot för Användare som upphör att vara medlem i föreningen Ung Företagsamhet.

Personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter följer Ung Företagsamhet Personuppgiftslagen (1998:204). Ung Företagsamhet lagrar Registreringsinformation om Användaren vilket innebär att personuppgifter behandlas. De personuppgifter som ingår i Registreringsinformationen behandlas såväl manuellt som av datorer. Personuppgifterna har insamlats och registrerats för Ung Företagsamhets verksamhetsbehov, för att kunna adressera information till Användaren om Ung Företagsamhets verksamhet och partners till Ung Företagsamhets samt för att administrera och utveckla Webbplatsen och/eller Tjänster.Användaren samtycker till att personuppgifter om Användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU, som Ung Företagsamhet anlitar för t.ex. undersökningar och utvärderingar.Ung Företagsamhet förbinder sig att aldrig (utan ditt uttryckliga medgivande) sälja personuppgifter till tredje part.

Information och rättelse

Den registrerade kan genom en skriftlig begäran till Ung Företagsamhet begära ytterligare information om Ung Företagsamhets behandling av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Om oss” på www.ungforetagsamhet.se. Den registrerade har även rätt att begära vilka uppgifter Ung Företagsamhet registrerat. Den registrerade äger vidare rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.Personuppgiftsansvarig: Föreningen Ung Företagsamhet

Om cookies

Ung Företagsamhet använder cookies på sin Webbplats. Cookies används för besöksstatistik och inloggning av Användare.En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ung Företagsamhet använder både permanenta cookies och sessionscookies. Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker Användaren till att cookies används på ovan beskrivet sätt. Om Användaren ändå inte vill tillåta cookies så kan Användaren välja att ändra inställningar i Användarens webbläsare så att cookies inte accepteras, vilket dock kan påverka funktionalitet på Webbplatsen eller Tjänsterna.

Överlåtelse

Användaren får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Ung Företagsamhet garanterar inte att Webbplatsen eller Tjänsterna är fria från fel, virus och störningar av skadlig karaktär eller att Webbplatsen/Tjänster är tillgängliga. Ung Företagsamhet ansvarar inte för Material som Användaren eller andra publicerar på Webbplatsen eller någon Tjänst. Ung Företagsamhet garanterar inte att Material som Användaren publicerat kommer att sparas. Användaren uppmanas därför själv göra säkerhetskopior av sitt Material. Användaren använder alltid Webbplatsen och Tjänsterna på egen risk.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen och Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje man. Ung Företagsamhet ansvarar inte för informationsinnehåll, eller för informationens tillförlitlighet, avseende den information som finns hos webbplatser/informationstjänster tillhörande tredje man.

Avstängning och uppsägning

Ung Företagsamhet förbehåller sig rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning, radering samt avlägsnande av Material om Användaren bryter mot användarvillkoren eller om Ung Företagsamhet inte kan verifiera registreringen. Användaren har inte rätt till ersättning eller skadestånd för det fall Ung Företagsamhet tillfälligt eller permanent stänger av en Användare eller raderar/avlägsnar Material.

Tillämplig lag

Tillämpningen och tolkningen av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Användaren godkänner härmed att endast svensk lag är tillämplig vid tvister avseende Webbplatsen och dessa användarvillkor liksom att eventuella tvister prövas uteslutande av svensk domstol.