Så kommer du över den självklara guiden

Är du UF-lärare? Köp vårt reviderade läromedel för alla UF-företagare. Nu även SVA-anpassat och med ännu tydligare struktur.

2018-09-08

Sverige

Mitt UF-företag - Entreprenörskap på riktigt är läroboken som utbildar gymnasielever i att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår på skoltid, ett så kallat UF-företag. Den reviderade upplagan är anpassad efter elever med svenska som andraspråk och med ny ordlista och formgivning. Boken riktas direkt till eleven och är uppdelad efter UF-årets delar Starta, Driva, Avveckla samt följer en tydlig tidslinje under UF-året.

Klicka här för att köpa boken via förlaget Natur & Kultur

Praktiskt och verklighetsförankrat
UF-företagande är en möjlighet att arbeta med entreprenörskap i skolan på ett praktiskt och verklighetsförankrat sätt. Eleven får bland annat lära sig att komma på en affärsidé, bygga en företagsorganisation, försäljning och bokföring. Förutom det får eleven kognitiva kunskaper under sitt UF-år, som samarbete, problemlösning, konflikthantering, presentationsteknik och att våga utmana sig själv.

Kopplat till kursplaner
Mitt UF-företag – Entreprenörskap på riktigt är kopplat till centralt innehåll i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Du som pedagog kan använda läromedlet på alla gymnasieprogram och i många kurskombinationer.

Lärarhandledning
Till läromedlet finns även en lärarhandledning med fördjupande arbetsuppgifter, bedömningsstöd och tips på ämnesövergripande arbete kring UF-företagande.

Om författaren
Författaren Michael Lindquist har många års erfarenhet av att arbeta som lärare med UF-företagande och har även varit med i den expertgrupp som tagit fram ämnesplanen för ämnet Entreprenörskap. Experter och myndigheter inom olika områden har också bidragit med underlag till innehållet.

Nyheter