Entreprenörskap i undervisningen

Entreprenörskap är ett mångfacetterat begrepp. Det finns många olika sätt att förhålla sig till begreppet. För att underlätta elevernas förståelse för entreprenörskap kan följande perspektiv på begreppet användas som utgångspunkt i undervisningen.

Sverige

 

Skolans uppdrag enligt läroplanen

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (rev 2016)            

Entreprenörskap, arbetsliv och företagande
”Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet.”
Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet; Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Ung Företagsamhet och entreprenörer
Ung Företagsamhet ser en entreprenör som en företagsam person som ser möjligheter och gör något av dem. Vi tänker inte då bara på personer som har startat eget företag, utan även på människor som är starka, kreativa och pådrivande inom olika områden. Helt enkelt människor som tar ansar och får saker att hända!

Entreprenöriella förmågor kan vara att

  • ser ett behov och hittar lösningar,
  • tänker nytt och kreativt,
  • kan presentera sig själv och sina idéer,
  • använda sin drivkraft och samarbeta med andra.