Om Se möjligheterna

Se möjligheterna är ett läromedel som riktar sig främst till grundskolans senare årskurser. Under fem moduler får eleverna lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper.

Sverige

Allt material som nämns på den här sidan kan du ta del av om du registrerar dig som verksam på grundskolan. Redan registrerad? Logga in här.

Genom att arbeta med hela materialet ges eleverna möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Eleverna får kunskap om olika typer av entreprenörer, hur man uppfyller behov, hur man kommer på nya idéer samt hur man kan presentera sig själv och sina idéer. De blir även stärkta i att tro på sig själva.
Under de fem modulerna får eleverna lära sig

 • vad entreprenörskap, entreprenörer och entreprenöriella förmågor är,
 • att se behov och hitta lösningar,
 • att tänka nytt och kreativt,
 • att presentera sina idéer,
 • att reflektera kring drivkraft och samarbete.

Läromedlet innehåller en klassuppsättning för 30 elever. 

Eleverna får träna sina entreprenöriella förmågor genom:

 • Kreativitet
 • Kommunikation
 • Problemlösning
 • Se behov och hitta lösningar
 • Reflektion
 • Samarbete
 • Presentation

Till Se möjligheterna hör tre tilläggsaktiviteter; Möte med en entreprenör, Idéer som gör det möjligt samt det digitala läromedlet It's my future

Utbildning i läromedlet
Ung Företagsamhets medarbetare i våra regioner kan ge dig och dina kollegor utbildning i läromedlet och agerar som bollplank. Kontakta Ung Företagsamhet i din region och ta reda på mer.

Beställning av material
Utbildningsmaterialet består både av en klassuppsättning elevmaterial och en praktisk lärarhandledning som guidar dig genom alla fem moduler och ger exempel på tilläggsövningar för hela klassen.