Om Se möjligheterna

Se möjligheterna är ett läromedel som riktar sig främst till grundskolans senare årskurser. Eleverna får lära sig vad en entreprenör är, lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper.

SverigeI Se möjligheterna får eleverna träna och utveckla sin kreativitet, sin företagsamhet och sitt entreprenörskap. Praktiska övningar varvas med olika exempel på handlingskraftiga entreprenörer, såväl internationellt som i närsamhället. Eleverna får lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella förmågor. De får träning i att se ett behov och hitta en lösning, komma på nya idéer och tro på sin förmåga.

Läromedlet består av fem moduler:

  • Modul 1: Vad är en entreprenör?
  • Modul 2: Se behov och hitta lösningar
  • Modul 3: Tänka nytt och kreativt
  • Modul 4: Presentera sina idéer
  • Modul 5: Drivkraft och samarbete

Till Se möjligheterna hör tre tilläggsaktiviteter; Möte med en entreprenör, Idéer som gör det möjligt samt det digitala läromedlet It's My Future. Dessa får du tillgång till när du är registrerad.

Utbildning i läromedlet
Vi kan ge dig och dina kollegor utbildning i läromedlet och agera som bollplank. Kontakta Ung Företagsamhet i din region och ta reda på mer.

Beställning av läromedlet
Läromedlet beställs via vår webshop som du når när du registrerar dig som verksam på grundskolan och kostar 450 kronor plus moms, frakt och expeditionsavgift. Läromedlet består både av en klassuppsättning elevmaterial och en praktisk lärarhandledning som guidar dig genom alla fem moduler och ger exempel på tilläggsövningar för hela klassen.