Pedagogisk planering

Varje modul i Se möjligheterna utgår från Lgr11 som du som pedagog kan skriva ut och gå igenom med dina elever.

Sverige

 

Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för dig som lärare, så att du kan försäkra dig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen. Du ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och din egen undervisning samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare.

Den pedagogiska planeringen innehåller en introducerande text om vad de olika momenten handlar om, mål med undervisningen, vad ni ska göra och vad som kommer bedömas.

Klicka här för att registrera dig för att ta del av allt material.