Föreningsstämma 2018 för Ung Företagsamhet i Sverige

Den här informationen riktar sig till dig som är medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige.

Infomation om tid, plats och tillvägagångssätt kommer.