Alla bilder från SM i Ung Företagsamhet

Här kommer du från 16 maj att hitta alla bilder från SM i Ung Företagsamhet.

Sverige


Till Ung Företagsamhets konto på Flickr.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Vi arbetar även med entreprenörskap i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin företagsamhet och kreativitet. Dessutom erbjuder vi stöd och fortbildning för lärare. Vi är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Ung Företagsamhet finns över hela Sverige och arbetar varje dag för att fler unga ska se och förstå sin egen före- tagsamhet. Vi gör det genom att utbilda i entreprenörskap. Ung Företagsamhet gör skillnad.