Allt om föreningsstämman 2018

Som medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige är du välkommen att delta i vår årliga föreningsstämma.

Sverige


Föreningsstämman 2018 äger rum i Stockholm enligt följande:

Datum: Torsdagen den 17 maj
Tid: Registrering och fika från 09.30 Stämman pågår 10.00-11.45
Plats: Sal K11, Stockholmsmässan, Älvsjö

Kallelse till föreningsstämma 2018 (PDF)

Dagordning föreningsstämma 17 maj 2018 (PDF)

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 10 maj till Anna Skiöldebrand Berg, anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se.