Allt om föreningsstämman 2018

Den här informationen riktar sig till dig som är medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige.

Sverige


Infomation om tid, plats och tillvägagångssätt kommer.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Vi arbetar även med entreprenörskap i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin företagsamhet och kreativitet. Dessutom erbjuder vi stöd och fortbildning för lärare. Vi är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Ung Företagsamhet finns över hela Sverige och arbetar varje dag för att fler unga ska se och förstå sin egen före- tagsamhet. Vi gör det genom att utbilda i entreprenörskap. Ung Företagsamhet gör skillnad.