Hem / Nyheter & Event / Södermanland / Motioner till föreningsstämma 2023/2024

Motioner till föreningsstämma 2023/2024

I enlighet med Ung Företagsamhet Södermanlans stadgar har medlemmar möjlighet att inkomma med motioner till föreningsstämman. Motioner ska inkomma till styrelsen senast den 1 september för att garanterad tas upp på föreningsstämman.

Motioner och propositioner
Under punkt ”9. motioner och propositioner” ska upptas till behandling sådana ärenden som anmälts till styrelsen senast den 1 september under det aktuella året. Ärenden som anmälts till styrelsen efter 1 september kan inte garanteras upptas på stämman utan gör så i mån av tid. Ärendet som upptas ska anges i kallelsen tillsammans med styrelsens rekommendation. Behörig att anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma är varje medlem och styrelsen. - Utrag ur stadgar för regional UF-förening

Eventuella motioner skickas till Josefin.holmgren@ungforetagsamhet.se

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.