Innovation Camp - hitta nya lösningar

Innovation Camp är ett sätt för företag att engagera ungdomar i att hitta nya lösningar på utmaningar inom företaget.

Sverige

Ofta innebär ett innovation camp att ungdomar under 12 timmar får komma på lösningar på problem eller utmaningar på ett företag. Innovation Camp är en lagtävling som fungerar för alla åldrar. Vill ni anordna ett Innovation Camp på ditt företag? Kontakta Ung Företagsamhet i din region.