Tack till våra partners

Läromedlet Min framtid och ekonomi producerades 2013/2014 av Ung Företagsamhet. Medfinansiärer är Lindorff Sverige och Arvsfonden.

Partner och medfinansiär i utvecklandet av det nya läromedlet var Lindorff Sverige. Lindorff är helhetsleverantör av kund- och kredithanteringstjänster och arbetar förebyggande och med ett aktivt samhällsansvar. En del av deras arbete innebär att hjälpa ungdomar att lära sig mer om privatekonomi och om hur man kan komma skuldfri in i vuxenvärlden.

Arvsfonden har stöttat produktionen av Min framtid och ekonomi. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.