Ta ditt UF till AB med Almi

Vid UF-årets slut har du kanske en idé om en innovation? Eller på gång att starta, utveckla eller köpa ett företag? Då kan Almi Företagspartner hjälpa dig.

Sverige

Almi Företagspartner hjälper innovatörer, nyföretagare och företagare som vill utvecklas. Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Kontakta ditt regionala Almikontor via Almis webbplats.

Ansök om en mentor från näringslivet
Genom Almi Företagspartner kan du som ung företagare ansöka om en mentor. Mentorn är en erfaren person från näringslivet som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sitt nätverk. Du kan få stöd med ditt företags mål, beslut och genomföring samt ta del av mentorns regionala nätverk. Mentorsamarbetet pågår under ett år.

För att kunna ansöka om en mentor skall ditt företag ha:

  • En ägare eller delägare
  • Företagsålder om minst ett år utan gräns uppåt
  • Verksamheten är huvudsysselsättning
  • Bärkraftig affärsidé med tillväxtpotential.
  • Entreprenör som är beredd att prioritera tid och engagemang i mentorsamarbetet.

För mer information och ansökan se almi.se\mentor.