Nytt läromedel för UF-företagande

Så beställer du vårt läromedel

Vårt läromedel i UF-företagande "Mitt UF-företag. Entreprenörskap på riktigt" ges ut i samarbete med förlaget Natur & Kultur. Så här beställer du.

Sverige

Läromedlet består av en grundbok/elevbok och en lärarhandledning. Båda finns att beställa som häftade böcker och onlineprodukter. 

Beställning av läromedlet sker direkt hos Natur & Kultur

Entreprenörskap, hållbar utveckling och andra områden
Några av de områden som tas upp i läromedlet är entreprenörskap, idéutveckling, affärsidé, produktutveckling, affärsplan och ansvarsfördelning. Läromedlet lyfter även hållbar utveckling och inspirerar till aktiva val för att göra verklighet av sin affärsidé på bästa möjliga sätt ur hållbarhetssynpunkt.

Lärarhandledning och stödmaterial
Till Läroboken finns en Lärarhandledning som ger ett handfast stöd kring hur man kan lägga upp arbetet, både som helhet och kopplat till olika moment. Den tar upp processer och förhållningssätt, hur elever kan handledas under resan, ger exempel på övningar samt ger stöd vid betygsättning. På Ung Företagsamhets webbplats finns kompletterande stödmaterial för elever och lärare i inloggat läge.

UF-företagande och entreprenörskap för alla program
Läromedlet passar alla program och möter centralt innehåll i kurserna Entreprenörskap och Entreprenörskap och företagande. Det passar även utmärkt i de fall UF-företagandet genomförs i andra kurser eller i gymnasiearbetet. Det finns stora möjligheter till ämnesövergripande arbete kring UF-företagandet på skolan.

Erfaren författare
Författaren Michael Lindquist har många års erfarenhet av att arbeta som lärare med UF-företagande och har även varit med i den expertgrupp som tagit fram ämnesplanen för det nya ämnet Entreprenörskap. Experter och myndigheter inom andra områden har också bidragit med underlag till innehållet.

Övrigt material
Annat material såsom produktblad, block och övriga läromedel beställer du i vår webshop.