Dokument från lärarkonferensen


 Här hittar du all dokumentation efter konferensen som inte kan beskrivas som något annat än en stor succé.

Johan Edin - Bedömning
 "Hur bedömer jag det entreprenöriella och hur skapar jag en röd tråd mellan summativ och formativ bedömning?"

Johan Berglund - Hur skrivs en bra affärsplan?
Material kommer

Hanna Ericson och Sara Svensson - Ekonomi och UF-företagande
 Ekonomi och UF-företagande
 Övningshäfte Ekonomi och UF-företagande

Aino Pleiner - Utbildning i UF-företagande
UF-företagande på estet/samhällsvetenskapliga programmet och teknik/naturprogrammet

Johan Sandahl och Stina Geijer - UF-företagande och gymnasiearbete
 "Hur kan du som lärare arbeta med UF-företagande inom ramen på gymnasiet?"

Malin Nordahl - Vad är samhällsentreprenörskap?
Inspiration och kunskap från verkliga exempel. Material kommer.

Emma Ekaremål - Pedagogiska hjälpmedel
 Ett kreativitetspass för dig som lärare som vill närma dig elevernas kreativitet

Sarah Kristoffersen och Daniel Mesa Moreno - Ämnesintegration
 Inspiration och goda exempel på att arbeta ämnesintegrerat med Ung Företagsamhets läromedel på gymnasiet.

David Åberg - KPMG
Hållbart företagande. Material kommer.

Richard Gerver
Material kommer.

Arturo Arques Swedbank - Att haja det ekonomiska kretsloppet
Material kommer.

Maria Björkman och Jonas Mårtensson KPMG - Inspiration och kunskap om utvecklingen av årsredovisningar
 Workshop KPMG
 Exempel på årsredovisning

Fortnox
Fortnoxs presentation på lärarkonferensen

Ulf Thored och Therése Stålander
 Inspiration om Enterprise without borders

Michael Lindquist och Anna Sterlinger Ahlring - Entreprenörskap i skolan
Material kommer.