Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets Affärsplan

Vem bygger ett hus utan en ritning? Affärsplanen är er ritning när ni ska bygga ert företag. I denna tävling ska ni visa förståelse för en affärsplans uppbyggnad och innehåll samt påvisa företagets möjligheter att ta affärsidén till verklighet.

Stockholm

I denna tävling krävs nominering från läraren för att tävla. I klasser med 30 elever eller färre får en affärsplan nomineras. I klasser med fler än 30 elever får två nomineras.

Priset delas ut under invigningen av mässan Entreprenörskap på riktigt 2018. För att delta i tävlingen krävs att er UF-lärare nominerar er affärsplan och att ni laddar upp tävlingsbidraget som PDF på max 3 MB på www.ungforetagsamhet.se senast den 14 november kl. 12:00.

 

Checklista för tävlingsbidrag

 • Affärsidé, finansiering, prissättning, produktens egenskaper, och hur denna produceras.
 • Marknad, målgrupp, resultat av marknadsundersökning och konkurrensanalys.
 • UF-företagets organisation och rådgivare samt målsättning.
 • Marknadsplan/marknadsaktiviteter.
 • Finansiering/lönsamhetsbedömning (likviditetsbudget och resultatbudget).
 • Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter.
 • Affärsplanen får bestå av max 12 enkelsidor, fram och baksida inkluderade.
 • Märk bidraget med: UF-företagets namn, skola, verksamhetsår samt ”Årets Affärsplan”.
 • Teckenstorleken ska vara minimum 11 punkter (motsvarande Times New Roman).
   

Juryn bedömer:

 • Att affärsplanen är realistisk och affärsidén är tydligt formulerad. Har UF-företaget avgränsat sin målgrupp, en plan för att nå sina kunder samt relevanta och uppföljningsbara mål?
 • Affärsplanen i sin helhet – att det både finns en tydlig struktur och en tilltalande layout som lockar till läsning och presenterar företagets ekonomiska möjligheter.
 • Hur UF-företaget beskrivit och reflekterat kring affärsplanens delar på ett utförligt och nyanserat sätt. Att relevanta företagsekonomiska begrepp används.
 • Att likviditets- och resultatbudget är korrekt.


Tävlingsvärd Årets Affärsplan

Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärd för Årets Affärsplan är Svea Ekonomi, ledande aktör i Norden på finansiella och administrativa tjänster som finansiering, reskontrahantering och inkasso.