Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets Digitala Innovation

Har ditt UF-företag tagit fram en produkt där digital teknik spelar en viktig roll? Tävlingen Årets Digitala Innovation riktar sig till dig med ett digitalt tankesätt. Antingen har tjänsten/varan inslag av digital teknik, eller så har ni en tydlig idé om hur ni vill kommunicera och sälja produkten via digitala och sociala kanaler.

Stockholm

 
Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2017 och priset delas ut under invigningen. För att delta i tävlingen krävs att UF-företaget laddar upp tävlingsbidraget på www.ungforetagsamhet.se senast den 7 februari 2017 kl. 12.00.

OBS: UF-företaget kan tävla även om det inte har en utställarplats på UF-mässan. Finalister som inte ställer ut kommer att kontaktas före mässan och ska kunna närvara under mässans invigning, den 20 mars eller den 21 mars för att ta emot priset.
 

Checklista för tävlingsbidrag

 • Kortfattad beskrivning av affärsidén och bilder som tydligt visar hur digital teknik är en del av produkten.
 • Beskrivning av hur ni löst ett problem och på vilket sätt lösningen är unik och innovativ.
 • Beskrivning av er målgrupp och genom vilka kanaler ni når den, produktens skalbarhet och hur konkurrensen på marknaden ser ut.
 • Kortfattad redogörelse för produktens ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.
 • Beskrivning av produktens framtagning, paketering och marknadsföring.
 • Bidraget ska vara på max två A4-sidor som PDF på max 3 MB.
 • Märk bidraget med UF-företagets namn, skola, region samt ”Årets Digitala Innovation”.

 

Juryn bedömer:

 • Innovationshöjd. Har UF-företaget löst ett problem på ett unikt och innovativt sätt?
 • Marknadspotential. Är produkten kommersiellt gångbar? Finns en skalbarhet som gör produkten tillgänglig för fler användare/kunder?
 • Ekonomisk hållbarhet. Finns ekonomiska förutsättningar för produkten?
 • Paketering. Har UF-företaget skapat en tydlig, genomtänkt och attraktiv paketering av produkten som underlättar kundens köpprocess?

 

Hämta inspiration!

Ta en titt på exempel från tidigare år i tävlingen. OBS! Dessa är utdaterade och tävlingskriterierna har ändrats sedan de skrevs. Läs därför noga igenom kriterierna och hämta inspiration från exemplen.

Reflow UF: PDF iconarets_digitala_innovation_-_reflow_uf.pdf

Play N' Help UF (appen finns i App Store): PDF iconarets_digitala_innovation_-_play_n_help_uf.pdf

 

Tävlingsvärd

Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärd för Årets Digitala Kommunikation är Berghs School of Communication, utnämnd till världens bästa kommunikationsskola.