Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets Hållbara UF-företag

Har ni en idé som gör skillnad? Den här tävlingen riktar sig till er som tagit fram en idé där miljöhänsyn och/eller socialt engagemang förenats med ekonomisk lönsamhet.

Stockholm

Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2017 och priset delas ut under mässavslutningen. För att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan, närvarar under mässavslutningen samt laddar upp tävlingsbidraget på www.ungforetagsamhet.se senast den 7 februari 2017 kl. 12.00.

 

Checklista för tävlingsbidrag

 • Kortfattad beskrivning av affärsidén och hur hållbarhet integrerats i produktens framtagande. 
 • Beskrivning av hur företaget påverkar samhället i en positiv riktning, och vad som skiljer er från andra företag i branschen alternativt beskriv produktens positiva effekter på miljön.
 • Beskrivning av hur affärsidén är ekonomiskt hållbar och hur den tillfredsställer kundens behov.
 • Beskrivning av hållbarhetsaspekten i marknadsföringen och profileringen.
 • Bidraget ska vara på max två A4-sidor som PDF, på max 3 MB.
 • Märk bidraget med UF-företagets namn, skola, region samt ”Årets Hållbara UF-företag”.
   

Juryn bedömer:

 • I vilken omfattning tar UF-företaget hänsyn till sociala/ekologiska och ekonomiska aspekter i verksamheten? UF-företaget ska visa på medvetenhet om hur företagets affärsidé utgör en del av ett hållbart samhälle.
 • Finns en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och en ekonomiskt hållbar grundsyn som bygger på långsiktighet?
 • Hur väl har företaget integrerat sitt hållbarhetsarbete i hela sin verksamhet, från produktion till marknadsföring och distribution?

 

Hämta inspiration!

Ta en titt på exempel från tidigare år i tävlingen. OBS! Dessa är utdaterade och tävlingskriterierna har ändrats sedan de skrevs. Läs därför noga igenom kriterierna och hämta inspiration från exemplen.

Crispy Thai UF: PDF iconarets_hallbara_uf-foretag_-_crispy_thai_uf.pdf

Reflow UF: PDF iconarets_hallbara_uf-foretag_-_reflow_uf.pdf

 

Tävlingsvärd

Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärdar för Årets Hållbara UF-företag är Stockholm Stad samt Start Up Stockholm.