Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets Monter

Tävlingen Årets Monter är öppen för alla UF-företag som ställer ut på Entreprenörskap på riktigt 2017 och kräver inget tävlingsbidrag. UF-företaget ska visa på sin förmåga att utforma en tilltalande monter med tydlig koppling till produkten, samt skapa en miljö där ni lyckas sälja er produkt på bästa vis.

Stockholm

  
Har ni skapat en attraktiv monter och kan presentera ett genomtänkt och professionellt monteragerande? Ni ska visa på er förmåga att utforma en tilltalande och originell monter med tydlig koppling till produkten.

Genom att använda montern som ett försäljningsredskap och informationskälla ska ni kunna skapa intresse för er produkt. Utöver att ställa frågor i montern kan juryn bedöma UF-företagets agerande på håll, för att se hur ni arbetar i montern och bemöter kunder. Hur sticker ni ut bland mängden?

Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2017 och priset delas ut under mässavslutningen.

Så går tävlingen till

  1. Juryn besöker samtliga montrar under mässan och söker efter de som står ut i mängden. Bedömning kan även ske på håll.
  2. Juryn väljer ut 10 finalister som får ett nytt besök. Namn på finalister annonseras vid informationsdisken utanför B-hallen.
     

Juryn bedömer:

  • Monterns utformning, originalitet och koppling till UF-företaget. Fångar montern kundens uppmärksamhet från håll? Hur upplevs monterns helhetsintryck? Finns det en tydlig koppling mellan monterns utformning, produkten, grafiska profil och UF-företagarnas utstrålning? Finns det en tanke kring hur företaget använder montern som arbetsredskap?
     
  • Försäljning.UF-företagarnas förmåga att få kunder till montern, inleda säljsamtal och gå på avslut. Finns det teamkänsla hos UF-företagarna och en tanke kring hur de samarbetar i montern? Har de kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden?
     

Tävlingsvärd

Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärd för Årets Monter är Stockholmsmässan, Nordens ledande mässanläggning.