UF-studion

Hålltider UF-studion

11:00

Sändningen startar

11:30

Prisutdelning 1 -  Årets Lärare, Prestation, Unga Ledare & Rådgivare

12:30

Prisutdelning 2 - Årets Logotyp, Innovation & Affärsplan

13:30

Prisutdelning 3 - Årets Hantverkare, Socialt Hållbara, Ekologiskt Hållbara & Kommun

14:30

Finalisterna i Årets Säljare och Årets UF-företag presenteras

15:30

Prisutdelning 4 – Årets Vara, Tjänst, Säljare & UF-företag

16:00

Sändningen avslutas