Den här sidans innehåll kommer från region Södermanland. Välj Södermanland som din region här eller välj en annan region här.

Ung Företagsamhet gör skillnad

Ung företagsamhet gör skillnad, på riktigt!

Södermanland

Ung företagsamhet ser till att elever redan i ung ålder får träna sina entreprenöriella förmågor. UF elever blir bekväma med att sälja in en idé, att ta den där första kontakten och att prata inför en grupp. De lär sig att vara innovativa och att tänka utanför boxen. Utöver detta så får eleverna under sitt UF år lära sig alla formaliteter som gäller i ett bolag, så som att skriva en affärsplan,  göra en budget, resultaträkning, balansräkning m.m.  I licentiatuppsatsen What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School  från 2017 slår forskaren Steven Hunter Lindqvist fast att den som driver UF-företag även utvecklar förmågor som inte bara har med företagandet att göra. Samarbete, muntlig kommunikation, planering, ansvarstagande och självförtroende är färdigheter som de flesta elever i studien säger att de utvecklar under sitt UF-år vilket är personlighetsdrag som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Ung Företagsamhet skapar drivna unga personer som kommer att bli värdefull arbetskraft för det enskilda företaget. UF alumner får bland annat i större utsträckning chefspositioner och tjänar i snitt 12% mer än personer som inte har drivit UF. Väljer man att starta eget företag efter UF-processen så är de mer konkurrenskraftiga, lever längre, har högre omsättning och anställer fler medarbetare. Dessa kan i sin tur leda till långvariga samarbetspartner till större företag.

Drivna och entreprenöriella personer kan antingen som egna företagare eller som anställd bidra till högre omsättning i bolag vilket leder till ökade skatteintäkter vilka bidrar till högkonjunktur och ett blomstrande samhälle. Ung företagsamhet gör skillnad.

Till läsåret 17/18 har Södermanland ökat antalet elever som driver UF med 43%. Se registerstängning här.