Ung Företagsamhet i Almedalen

Vi på Ung Företagsamhet vill att fler unga ska få möjligheten att prova på företagande tidigt i livet. Dels för att de ska tro på sig själva och sin egen företagsamhet men även för att Sverige behöver fler företagare och företagsamma medborgare. Därför är vi på plats på politikerveckan i Almedalen, för att representera de ungas perspektiv i debatten om företagande och framtidstro. Kontakta gärna oss om ni vill samarbeta, att vi deltar i era paneler eller debatter eller för att boka ett möte.

Sverige


Vad vill vi förändra?
Almedalen är en plats för förändring och en plats där många agendor och perspektiv möts. Självklart är även vi på plats med en vision som vi vill sprida.

Framtidens småföretagare måste få testa på företagande!
Sverige har idag många småföretag och de startas i stor utsträckning i branscher som bygg, fordon, turism, kulturella och kreativa näringar, vård och omsorg. Idag får elever inom dessa sektorer i liten utsträckning möjlighet att träna på företagande i skolan. Entreprenörskap borde bli en del av utbildningen på de program där företagande är en vanlig yrkesutgång.

Av alla unga mellan 18-30 år kan 68 procent tänka sig att starta företag, 35 procent vill helst vara företagare och 4 procent gör slag i saken. (Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern). Genom UF-företagande kan vi öka företagandet i stort.

Att fler elever får testa på företagande tidigt i livet leder till att fler startar företag, företagen omsätter mer och överlever längre. (Källa: Övning ger färdighet av Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics).

Alla måste få chansen!
Att testa på företagande och att se sin idé bli verklighet leder även till en ökad förståelse för företagande som helhet. Det är en stor fördel att som anställd förstå hur ett företag fungerar.

Vi vet att många företagare är barn till företagare och många akademiker är barn till akademiker. Skolan har som uppdrag att ge alla Sveriges unga samma möjligheter i sitt kommande arbetsliv, antingen som företagare eller anställd. Genom UF-företagande får unga chansen att börja bygga ett nätverk, skaffa sig arbetslivserfarenheter och lära sig att ta för sig.

Genom Ung Företagsamhet får unga utveckla färdigheter som t ex problemlösning, samarbete och attta kontakter utanför skolan.

Forskning som följt upp före detta UF-elever jämfört med en kontrollgrupp visar att de som drivit UF-företag hade en högre medelinkomst, i större utsträckning är chefer och har en högre etablering på arbetsmarknaden. Sverige behöver inte bara nya företag vi behöver även företagsamma medborgare och unga som går ut skolan och är redo för det ansvar som arbetslivet kräver.

Läs mer om våra resultat här.

Fler idéer måste bli verklighet!
Sverige är ett av världens bästa länder på innovationer. Men, vi måste bli bättre på att kommersialisera våra idéer. Vi är övertygande om att ett viktigt steg i att förkorta vägen från idé till produkt är att tidigt testa på idéutveckling och företagande.

Fler unga borde få möjligheten att driva UF-företag på gymnasiet. Både för Sveriges framtid och för dagens ungas framtid!

Vi som är på plats

Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige, företagare och själv före detta UF-elev

Varför tycker du att det är viktigt att vara på Almedalen?
Almedalen är en sådan härlig smältdegel av engagemang – naturligtvis ska Ung Företagsamhet vara på plats. Entreprenörskap i skolan är något som borde engagera fler!

Vad kan du prata om på Almedalen?
Naturligtvis om vår egen verksamhet av idag men också vad vi skulle kunna åstadkomma imorgon – om alla unga fick lov att genomföra våra utbildningar. I övrigt talar jag gärna om ungas syn på framtiden och företagsamhet.

Vart hittar man dig?
Jag kommer att sitta med i Swedbanks panel. 

Petra Peters, finansieringsansvarig, Ung Företagsamhet Sverige
072-728 7480, petra.peters@ungforetagsamhet.se 

Susanna Mörner, kommunikationsansvarig, Ung Företagsamhet Sverige
072-712 98 42, susanna.morner@ungforetagsamhet.se