Utbildningar grundskolan

Vad vi erbjuder 

Vill ni komma igång med eller utveckla det entreprenöriella lärandet på er skola, i lärarlaget, i rektorsgruppen eller i kommunen?

Vi på Ung Företagsamhet har material inom entreprenörskap som passar från förskoleklass upp till gymnasiet, anpassat och utformat efter läroplanen och styrdokumenten. För att ni ska komma igång med arbetet utbildar vi er gärna i vårt material. Vi erbjuder ett lärorikt, roligt och enkelt sätt att få in entreprenörskap och kopplingen skola-arbetsliv i undervisningen.

Kontakt

Christoffer Orsander
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.
Elin Henningsson
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.