var tredje elev på gymnasiet driver UF-företag

Var tredje gymnasieelev driver UF-företag

Färska siffror från Skolverket och Ung Företagsamhet visar att var tredje elev på gymnasiet driver UF-företag. – UF-företagande är en växande trend bland unga, säger Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet Sverige, men fler behöver ges möjlighet.

2019-03-07

Sverige

Hela 31 513 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Sverige vilket motsvarar ungefär en tredjedel (30%) av det totala antalet gymnasieelever. Detta visar färska siffror från oss och Skolverket. Engagemanget ser olika ut och varierar beroende på vilket program man går.

– Jag är väldigt glad över att så många gymnasieelever driver UF-företag i år men är samtidigt bekymrad eftersom fler borde ges möjlighet att öva på sitt entreprenörskap, säger Cecilia Nykvist.

Årets siffror visar att andelen elever som driver UF-företag är fortsatt stor på program såsom Ekonomi och Handels- och administration medan andelen elever som ges samma möjlighet är relativt låg på till exempel programmen Estetiska, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap.

– Genom forskning vet vi att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer. Vi har som mål att fler gymnasieelever i landet ska starta och fullfölja processen att driva UF-företag. För att nå det behöver vi nå ut till elever på de program där UF-företagandet fortfarande är relativt lågt. Ung Företagsamhet gör skillnad både för enskilda människor och för samhället, säger Cecilia Nykvist.

För mer statistik klicka här

Nyheter